De Stichting Steun Sahelprojecten heeft als doel de toegang tot water te verbeteren voor zowel de bevolking als het vee in het gortdroge klimaat van de Sahel.