De Stichting Steun Sahelprojecten heeft als doel de toegang tot water te verbeteren voor zowel de bevolking als het vee in het gortdroge klimaat van de Sahel. De Sahel is een van de armste regio’s ter wereld. In 1994 bouwde oprichter Huib Povel zijn eerste stuwdam in Burkina Faso. Inmiddels zijn er ruim 50 dammen aangelegd. Het doel van de dammen is om watervoorziening voor de droge periodes te realiseren om zo te zorgen voor:

  • Drinkwater vee
  • Irrigatie moestuinen
  • Viskweek

De stichting draagt verder zorg voor het opleiden van de lokale bevolking bij het verbouwen van groenten en het beheer van de dammen en apparatuur. Daarnaast ondersteunt de stichting de aanleg waterputten, scholing, medische voorzieningen

De stichting is ANBI erkend, uw donaties zijn aftrekbaar van de belasting.