De Stichting Steunfonds Sahelprojecten kent de volgende medewerkers:

Huib Povel: oprichter/veldwerker
Andrew Brom: voorzitter
Dirk Jan Bakker: secretaris  
David Klein: penningmeester
Joanny Tougma: animateur in Burkina Faso

Al onze bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de stichting om niet, derhalve zonder enige beloning!