Voor de bekostiging van onze projecten zijn we altijd op zoek naar sponsors en donateurs. U kunt een donatie doen op:

NL68 INGB 000 0008981
t.n.v. Stichting Steunfonds Sahelprojecten – Rotterdam.

U kunt ook deze QR code scannen met uw bank-app en uw donatie invullen!

De Stichting Steunfonds Sahelprojecten is door de Belastingdienst erkend als ANBI, waardoor uw gift voor de belasting aftrekbaar is. Ons RSIN nr. is 8166.39.565

Al onze inkomsten komen direct ten goede aan de projecten in Burkina Faso. Wij hechten er belang aan om maximale transparantie te geven over de financiƫle huishouding van de stichting. Kijk hier voor onze jaarverslagen.