Naast de aanleg en het onderhoud van de dammen en het uitbaggeren van de stuwmeertjes, werkt de stichting ook aan een reeks aanvullende projecten, zoals:

  • de aanleg en onderhoud van waterputten
  • het opzetten en onderhouden van moestuinen bij de stuwdammen
  • het kweken van vis (meerval)
  • de aanleg van een biovergisters (voor biogas en compost)
  • waterpompen op solar power
  • aanplanten van bomen (agroforesterie)

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van deze projecten verder uitgewerkt. Voor de komende jaren staat weer een reeks projecten op de planning. Hiervoor zijn uw bijdragen van harte welkom! Meldt u aan en wordt donateur!

De aanleg en onderhoud van waterputten is essentieel voor een betrouwbare watervoorziening. Naast het boren van nieuwe putten draagt de stichting ook bij aan het regenereren van oude waterputten.

Het water uit de stuwdammen wordt onder meer gebruikt voor de irrigatie van moestuinen. Door het verbouwen van groenten kan de bevolking zich van vers voedsel voorzien. Tevens levert de verkoop van de oogst een inkomstenbron.

Regelmatig moeten de stuwmeren uitgebaggerd worden. De stichting beschikt over het baggervaartuig ‘Silure’ waarmee de stuwmeren uitgediept worden. De bagger is zeer vruchtbaar en wordt gebruikt voor de moestuinen.

De aanleg van biovergisters heeft een tweeledig doel. Ten eerste kan het geproduceerde biogas gebruikt worden om te koken. Daarmee wordt houtkap voorkomen. Daarnaast levert een biovergister zeer vruchtbare compost op voor de moestuinen.

De heftige regenval in het natte seizoen zorgt voor een zware belasting van de dammen en de overlaten. Jaarlijks moet er reparatiewerk verricht worden aan de dammen. De stichting werkt hieraan met de lokale bevolking. Daarnaast onderzoeken we nieuwe technieken om erosie te voorkomen.

Help ons deze werkzaamheden te kunnen voortzetten en wordt donateur!